Polechonski Krzysztof

1964
geboren am 16. Juli in Wrocław (Breslau), Polen

1983 - 1992
Studium der Polonistik und Germanistik an der Universität Wrocław

seit 1991
Hochschullehrer am Institut für Polnische Philologie der Universität Wrocław (Lehrstuhl für polnische Literaturgeschichte nach 1918)

Schwerpunkte:
polnische und deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts, deutsch-polnische kulturelle Beziehungen und Rezeption der deutschen Literatur in Polen

1997
Dissertation in der Polonistik bei Prof. Andrzej Zawada
"Sergiusz Piaseckis Leben, Werk und literarische Legende. Versuch einer Monographie"

2003 - 2004
Stipendiat des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia in Bamberg  

Bibliographie  

Buchveröffentlichungen

 • Ernst Jünger w publicystyce i literaturze polskiej lat 1930-1998
  [Ernst Jünger in der polnischen Publizistik und Literatur der Jahre 1930-1998]
  Band 1: Studium recepcyjne. Bibliografia. Wrocław 1999
  Band 2: Antologia tekstów. Wrocław 1999
  (als Ko-Autor, zusammen mit Wojciech Kunicki)
 • Rezensiert in deutscher Sprache:
  Natalia Buba, in: Orbis Linguarum Vol. 15, S. 239-240
  Gabriela Ociepa, in: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2000, S. 403-408
  Jürgen Joachimsthaler, in: Germanistik 2000, Bd. 41, H. 3/4, S. 1009
 • Żywot człowieka uzbrojonego. Biografia, twórczość i legenda literacka Sergiusza Piaseckiego [Leben eines bewaffneten Menschen. Biografie, Werk und literarische Legende von Sergiusz Piasecki], Warszawa - Wrocław 2000, 236 S.
 • Friedrich Nietzsche i pisarze polscy [Friedrich Nietzsche und die polnischen Schriftsteller], hrsg. von Wojciech Kunicki unter Mitwirkung von Krzysztof Polechoński, Poznań 2002
 • Sergiusz Piasecki: Autodenuncjacja. Teksty autobiograficzne, wywiady, wspomnienia, publicystyka, hrsg. von Krzysztof Polechoński, Warszawa 2002, 224 S.

Artikel, Essays,Rezensionen

 • (Auswahl) Ocalenie przez zniszczenie. [Rez.: S. Lenz: Muzeum ziemi ojczystej.
 • (Heimatmuseum), Warszawa 1991]. In: Kresy 1991, Nr. 8, S. 125-127
 • Od dokumentu do autotematyzmu. Ferdynand Goetel po 60 latach. In: Kresy 1991, Nr. 7, S. 68-74
 • Międzywojenna twórczość Sergiusza Piaseckiego (na tle ówczesnych tendencji literackich). In: Prace Literackie, Bd. XXX, 1991 [Acta Universitatis Wratislaviensis, Nr. 1298], S. 37-63
 • Eugeniusz Korwin-Malaczewski - przyczynek do legendy. In: Kresy 1992, Nr. 12, S. 66-75
 • Grass macabre [Rez.: G. Grass: Wróżby kumaka (Unkenrufe), Danzig 1992]. In: Odra 1996, Nr. 3, S. 125-127
 • Egzotyczna rewolucja. (Polskie świadectwa bolszewickiego przewrotu w Azji w literaturze międzywojennej). In: Kresy 1994, Nr. 2 (18), S. 147-156
 • Międzywojenna krytyka literacka wobec powieści Sergiusza Piaseckiego. In: Prace Literackie, Bd. XXXIV, 1995 [Acta Universitatis Wratislaviensis, Nr. 1741], S. 121-139
 • Literatura emigracyjna po niemiecku [Rez.: Zb.R. Wilkiewicz: Polnische Exilliteratur 1945-1980 (Eine Bestandsaufnahme), Köln 1991]. "Odra" 1996, Nr 3, S. 125-127
 • Autoportret na tle epoki [Rez.: F. Goetel: Patrząc wstecz. Wspomnienia, Kraków 1998]. In: Nowe Książki 1998, Nr. 12, S. 48-49
 • Dzieje wydawnicze twórczości Sergiusza Piaseckiego. Wersje tekstów, wydania i naklady poweści. In: Orbis Linguarum 1998, Vol. 9, S. 259-272
 • O recepcji Piłsudskiego-pisarza [Zu Rezeption von Marschall Piłsudski als Schriftsteller], "Orbis Linguarum" 1999, Vol. 13, S. 137-142
 • Dwie legendy literackie: "Pontifex maximus katastrofizmu" i "Nowoczesny polski Villon" (Über St. J. Witkiewicz und S. Piasecki). In: Kresy 1999, Nr. 2/3, S. 275-277
 • Młody Niemiec w Paryżu [Rez.: E. Jünger: Niebezpieczne spotkanie (Eine gefährliche Begegnung), Kraków 1998]. In: Kresy 1999, Nr. 1, S. 185-187
 • Rez.: P. Noack: Ernst Jünger. Eine Biographie, Berlin 1998. In: Orbis Linguarum 1999, Vol. 12, S. 305-307
 • Klasyk wojny [E. Jünger: W stalowych burzach (In Stahlgewittern), Warszawa 1999]. In: Nowe Książki 1999, Nr. 11, S. 52-53
 • Problem autobiografizmu w powieściach Sergiusza Piaseckiego.
 • In: Prace Literackie, Bd. XXXVII, 2000 [Acta Universitatis Wratislaviensis, Nr. 2200], S. 175-189
 • W świecie technicznym i w świecie mitycznym. (Ernst i Friedrich Georg Jünger wobec techniki). In: Arcana 2002, Nr. 3, S. 95-101
 • Polska recepcja Edwina Ericha Dwingera w latach międzywojennych (1929-1939) [Polnische Rezeption von E. E. Dwinger in der Zwischenkriegsperiode (1929-1939)]. In: Przegląd Zachodni 2002, Nr. 4, S. 131-143 

Übersetzungen aus dem Deutschen

 • (Auswahl) Horst Bienek: Podróż do dzieciństwa [Fragmente aus: Reise in die Kindheit] In: Kresy 1992, Nr. 11, S. 80-85

 • Arno Surminski: Podróż do Mikołajek [Die Reise nach Nikolaiken.] Erzählung. In: Kresy 1993, Nr. 14, S. 97-98
 • Albert Schweitzer: Filozofia a ruch ochrony zwierząt. In: Odra 1994, Nr. 3, S. 78-80
 • Marcel Reich-Ranicki: Warszawa z bananem [Warschau mit der Banane. Erinnerung an Bert Brecht] In: Odra 1995, Nr. 4, S. 122-123
 • Ernst Jünger: Maksymy (Epigramaty, Mantry) [Aphorismen]; Przejście w Masirah [ein Fragment von "Heliopolis"]. In: Odra 1995, Nr. 2, S. 48-50
 • Friedrich Georg Jünger: Pawie [Die Pfauen. Erzählung]. In: Kresy 1995, Nr. 4 [24], S. 140-146
 • Niemieckie i żydowskie. Z Marcelem Reich-Ranickim rozmawia Herlinde Koelbl [Interview]. In: Odra 1995, Nr. 4, S. 28-35
 • Siegfried Lenz: Szwejk jako kosmonauta. O przyjemności czytania Stanislawa Lema. [Schweyk als Weltraumfahrer. Über das Vergnügen Stanislaw Lem zu lesen]. In: Odra 1996, Nr. 9, S. 55-57
 • Joseph Roth: Poziomki [Walderdbeeren. Romanfragment] In: Kresy 1996, Nr. 2, S. 49-60
 • Elias Canetti: Realizm i nowa rzeczywistość [Realismus und die neue Wirklichkeit. Essay]. In: Kresy 1997, Nr. 3, S. 246-248
 • Alfred Döblin: Baśń o technice [Das Märchen über die Technik]. In: Kresy 1997, Nr. 4, S. 91-93
 • [Texte in der Anthologie:] Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, hrsg. und bearb. von W. Kunicki, Poznań 1999 [Serie: "Poznańska Biblioteka Niemiecka" Bd. 6]: Ernst Jünger: Totalna Mobilizacja (Die totale Mobilmachung), s. 445-465; Friedrich Hielscher: Pól wieku pośród Niemców (Fünfzig Jahre unter Deutschen), S. 513-573; Ernst von Salomon: Ankieta (Der Fragebogen), S. 574-598; Arnolt Bronnen: Arnolt Bronnen zeznaje (arnolt bronnen gibt zu Protokoll), S. 599-615
 • Ernst Jünger: Klepsydry i nastroje. [Fragment aus: Das Sanduhrbuch]. In: Kresy, 1999, Nr. 2/3, S. 176-179
 • Botho Strauß: Wzbierająca pieśń kozła. [Anschwellender Bockgesang]. In: Arcana, 2000, Nr. 1, S. 89-95
 • Manfred Bieler: Trzy drzewa [Drei Bäume. Erzählung]. In: Fraza 2000, Nr. 3, S. 46-49
 • Hans-Georg Gadamer: Spotkania z Ernstem i Friedrichem Georgiem Jüngeriami. [Begegnungen mit Ernst und Friedrich Georg Jünger]. In: Arcana 2002, Nr. 3, S. 93-94 

Kontakt

E-Mail: krzypo@ifg.uni.wroc.pl

 

zurück